↑ Return to Cercetare

Burse

 

In baza parteneriatelor incheiate cu universitatile Aix Provence (Franta), Minho  (Portugalia) si Trás-os-Montes and Alto Douro, studentii pot participa la selectia pentru burse Erasmus+. Bursele se acorda pentru realizarea activitatilor de cercetare, prevazute in semestrul IV, in cadrul lucrarilor de dizertatie. Temele de cercetare sunt adaptate profilului studentilor si cerintelor partenerilor din geoparcurile: Haute Provence si Arouca.

Tipuri de lucrari de cercetare realizate:

  • An Inventory of Herpetofauna in Serra da Freita. Arouca Geopark. Portugal. Autor MSc Adina Elena Bratu (2013). Coordonatori Renato Henriques, Daniela Teodorescu, Alexandru Andrasanu;
  • Contributions or the sustainable use of geological heritage: proposals for geosites management in Arouca Geopark – Portugal. Autor MSc Casandra Niculescu (2014). Coordonatori José Brilha & Alexandru Andrasanu.
  • Dezvoltarea unei metodologii dedicată inventarierii patrimoniului cultural imaterial din Geoparcurile UNESCO. Haute-Provence UNESCO Global Geopark – Franța. Autor MSc Roxana Popescu (2016). Corordonatori Guy Martini & Alexandru Andrasanu;